Ohne Titel („Portrait of John Staples, 1773“, nach Pompeo Batoni), 2021
Tusche in Skizzenbuch, 29,7 x 21 cm